SPOŁECZNA ŚCIEŻKA AKTYWNOŚCI: KOLEJNA WERYFIKACJA WSTĘPNA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Miło nam poinformować, że od dnia 15.06.2020 r. kolejni potencjalni Uczestnicy projektu „Społeczna ścieżka aktywności”, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, rozpoczynają weryfikację wstępną kompetencji społecznych prowadzoną przez brokera kompetencji społecznych i psychologa.

 

Każdemu Uczestnikowi Projektu  zostanie przeprowadzone takie spotkanie w terminie ustalonym indywidualnie.

Celem ponownej weryfikacji kompetencji społecznych jest sprawdzenie poziomu nabytych kompetencji społecznych.

Uczestnikami projektu „Społeczna ścieżka aktywności” są osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • zamieszkują na terenie województwa małopolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
  • są osobami w wieku 15-29 lat;
  • są osobami niepracującymi;
  • są osobami o najniższych (ISCED 2) lub niskich (ISCED 3) kwalifikacjach.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziesz na stronie  „Społeczna ścieżka aktywności”.

Projekt „Społeczna ścieżka aktywności” (POWR.01.04.00-00-0016/18), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 504 150,00 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 489 025,50 zł