SPOŁECZNA ŚCIEŻKA AKTYWNOŚCI: KOLEJNA WERYFIKACJA WSTĘPNA

Z przyjemnością informujemy, że kolejni Uczestnicy rozpoczynają dziś weryfikację wstępną kompetencji społecznych prowadzoną przez brokera kompetencji społecznych i psychologa. Życzymy powodzenia!

 

Chcesz wziąć udział w projekcie „Społeczna ścieżka aktywności”? Sprawdź czy spełniasz warunki.

Uczestnikami projektu „Społeczna ścieżka aktywności” mogą być osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • zamieszkują na terenie województwa małopolskiegow rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
  • są osobami w wieku 15-29 lat;
  • są osobami niepracującymi;
  • są osobami o najniższych (ISCED 2) lub niskich (ISCED 3) kwalifikacjach.

Zakres pomocy, czyli bezpłatne wsparcie w ramach projektu, to:

  • Weryfikacja wstępna kompetencji społecznych
  • Warsztaty kompetencji społecznych
  • Działalność w organizacjach pozarządowych na rzecz wspólnot lokalnych i wolontariat
  • Ponowna weryfikacja kompetencji społecznych

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziesz na stronie  „Społeczna ścieżka aktywności”.

Projekt „Społeczna ścieżka aktywności” (POWR.01.04.00-00-0016/18), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 504 150,00 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 489 025,50 zł