SPOŁECZNA ŚCIEŻKA AKTYWNOŚCI: RUSZAJĄ WARSZTATY

Informujemy, że Uczestnicy projektu „Społeczna ścieżka aktywności” rozpoczynają 40-godzinne warsztaty kompetencji społecznych. Warsztaty będą odbywały się dla kolejnych grup w terminach od 22.06.2020 do 26.06.2020 oraz od 25.06.2020 do 01.07.2020 r.


Wszyscy Uczestnicy projektu zostaną poinformowani telefonicznie przez psychologa o dokładnych terminach, godzinach i miejscu wsparcia.

Mamy nadzieję, że wiadomości, które zostaną przekazane w czasie trwania warsztatów będą przydatne UP w dalszym życiu zawodowym. Uczestnikom projektu życzymy powodzenia!

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziesz na stronie  „Społeczna ścieżka aktywności”.

Projekt „Społeczna ścieżka aktywności” (POWR.01.04.00-00-0016/18), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 504 150,00 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 489 025,50 zł