SPOŁECZNA ŚCIEŻKA AKTYWNOŚCI: UCZESTNICY PROJEKTU ROZPOCZYNAJĄ WOLONTARIAT

Miło nam poinformować, że od 06.07.2020 r. kolejni Uczestnicy projektu „Społeczna ścieżka aktywności” rozpoczynają działalność wolontariacką. Wolontariat odbywa się w miejscu zamieszkania Uczestnika lub w obrębie gminy. Wszyscy Uczestnicy projektu podczas 5-miesięcznego wolontariatu są objęci indywidualnym wsparciem coachingowym.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziesz na stronie  „Społeczna ścieżka aktywności”.

Projekt „Społeczna ścieżka aktywności” (POWR.01.04.00-00-0016/18), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 504 150,00 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 489 025,50 zł