Spotkania z doradcą zawodowym

Informujemy, iż zrealizowane zostały spotkania z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla każdego uczestnika projektu w okresie od dnia 07.07.2021 r. do dnia 08.07.2021 r. W zajęciach wzięło udział 12 uczestników projektu.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/wlasciwa-sciezka-aktywnosci-2/