Spotkania z doradcą zawodowym dla kolejnych uczestników

Z przyjemnością informujemy, że kolejni uczestnicy projektu „Droga do zatrudnienia” rozpoczynają spotkania z doradcą zawodowym.

Z przyjemnością informujemy, że kolejni uczestnicy projektu w dniu 03.08.2021 r. rozpoczynają zajęcia z doradcą zawodowym w ramach identyfikacji potrzeb uczestnika projektu. Efektem spotkań będzie opracowanie przez doradcę zawodowego Indywidualnego Planu Działania/Indywidualnej Ścieżki Rozwoju w odniesieniu do predyspozycji i rynku pracy dla każdego uczestnika projektu.

Życzymy powodzenia!