SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM I DORADCA ZAWODOWYM

Informujemy, że pierwsze osoby w terminie od 24.11.2020 r. uczestniczą w Opracowaniu Ścieżki Reintegracji oraz Indywidualnego Planu Działania, w ramach których każdy uczestnik odbędzie 3 godzinne spotkanie z psychologiem i 3 godzinne spotkanie z doradcą zawodowym. W ramach spotkań zostanie przeprowadzona analiza potrzeb i możliwości uczestników, analiza problemów społecznych. Ponadto psycholog i doradca zawodowy pomoże uczestnikom w wyborze zawodu i dalszej drogi rozwoju społeczno – zawodowego.


Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie projektu.