„Stabilne włączenie społeczne i zawodowe”: Zatrudnienie wspomagane dla uczestników projektu

Wraz z końcem kwietnia dwóch uczestników projektu „Stabilne włączenie społeczne i zawodowe” należących do grupy IV ukończyło realizację kolejnej formy wsparcia, a mianowicie zatrudnienia wspomaganego. Jest to szczególna forma wsparcia, która została przewidziana dla osób z niepełnosprawnościami.

Zakres tematyczny:

  1. na etapie stażu: motywowanie i wspieranie aktywności osób z niepełnosprawnościami, zapewnienie oceny możliwości zawodowych kandydata do zatrudnienia i przygotowania indywidualnego planu wspomagania zgodnego z jego potrzebami, rozpoznanie predyspozycji zawodowych, pomoc osobie w znalezieniu stażu
  2. na etapie zatrudnienia: wsparcie w pierwszym kontakcie z pracodawcą, w tym pomoc w przygotowaniu potrzebnych do zatrudnienia dokumentów, asystowanie przy rozmowie kwalifikacyjnej, pomoc przy podpisywaniu umowy i weryfikacji warunków zatrudnienia, wsparcie po uzyskaniu zatrudnienia w zakresie rzecznictwa, poradnictwa i innych form wymaganego wsparcia, aż do momentu uzyskania samodzielności zawodowej osoby z niepełnosprawnościami zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy, wsparcie pracodawcy i współpracowników w procesie adaptacji niepełnosprawnego pracownika w miejscu pracy i monitorowanie przebiegu zatrudnienia, obejmujące wsparcie pracownika i jego zawodowego otoczenia.