STAŁA ŚCIEŻKA ROZWOJU: STARTUJE POŚREDNICTWO PRACY

Uczestnicy projektu „Stała ścieżka rozwoju” już w poniedziałek rozpoczynają spotkania z pośrednikiem pracy. Celem spotkań jest zachęcenie osób biorących udział w projekcie do aktywnego poszukiwania pracy. W trakcie rozmowy pośrednik omawia oczekiwania i potrzeby Uczestnika projektu dot. poszukiwanego zatrudnienia. Każdemu uczestnikowi przedstawiane są interesujące oferty pracy. Indywidualne spotkania to także okazja do wspólnego poszukiwania pracy.

Uczestnicy projektu otrzymają także stypendium szkoleniowe oraz stażowe, zwrot kosztów dojazdu, egzaminy zawodowe, materiały dydaktyczne, poczęstunek, certyfikaty potwierdzające nabycie kwalifikacji. 

Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji dostępne są na stronie www projektu „Stała ścieżka rozwoju”, można je odebrać w biurze projektu lub poprosić o przesłanie ich pocztą tradycyjną na adres domowy.

 

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 912 507,00 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 775 630, 95 zł