Stowarzyszenie Humaneo realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Stała ścieżka rozwoju”. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 775 630, 95 zł

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej wśród 80 osób (48K, 32M) zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym os. bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społ., o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych w gminach powiatu ełckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, oleckiego, piskiego, w których procent os. korzystających ze  świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent os. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie województwa, poprzez realizację programu aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym, w okresie 01.06.2020 – 31.10.2021 r.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

 • 80 osób  (48K i 32M)  w wieku 18 i więcej lat,
 • biernych zawodowo(5K i 3M),
 • z niepełnosprawnościami (2K i 2M),
 • o niskich kwalifikacjach (48K i 32M),
 • bezrobotnych (43K i 29M), długotrwale bezrobotnych (15K i 9M),
 • w wieku powyżej 50 roku życia (4K i 2M),
 • zamieszkałych  zg. z KC na obszarach wiejskich Gm. Powiatu: Ełcki, Kętrzyński, Mrągowski, Olecki, Piski (poza MOF Olsztyna oraz poza MOF Ełku).

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „STAŁA ŚCIEŻKA ROZWOJU” realizowany jest przez Stowarzyszenie HUMANEO od 01 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • stypendium szkoleniowe oraz stażowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • egzaminy zawodowe
 • materiały dydaktyczne
 • poczęstunek
 • certyfikaty potwierdzające nabycie kwalifikacji

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurach projektu:
ul. Warszawska 55
82-300 Elbląg

Telefonicznie: +48 605 202 933

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

HARMONOGRAMY

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 912 507,00 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 775 630, 95 zł

PLIKI DO POBRANIA

Skip to content