„Stała ścieżka włączenia”: Grupa 7 wzięła udział w zajęciach z poradnictwa zawodowego

Po ukończeniu zajęć mających za zadanie podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych uczestnicy projektu „Stała ścieżka włączenia” wzięli udział w poradnictwie zawodowym. Zajęcia te odbywały się w Grudziądzu (województwo kujawsko-pomorskie) i zostały podzielone na spotkania indywidualne oraz grupowe.

Dzięki wzięciu udziału w spotkaniach ze specjalistą uczestnicy mogli dowiedzieć się jak profesjonalnie przygotowywać dokumenty aplikacyjne (CV/list motywacyjny/prezentacja multimedialna kandydata) czy też w jaki sposób wystrzegać się najczęściej popełnianych błędów przy przygotowywaniu takowych dokumentów.

Więcej informacji na temat projektu wraz z aktualnymi harmonogramami: https://www.humaneo.pl/stala-sciezka-wlaczenia/