„Stała ścieżka włączenia”: Grupa II ukończyła szkolenie zawodowe

Kolejne osoby biorące udział w projekcie „Stała ścieżka włączenia” w ostatnim tygodniu zakończyły swój udział w szkoleniu z zakresu „Pracownik biurowy z obsługą magazynu”. Szkolenie to odbywało się w Grudziądzu, a uczestnikami były osoby należące do grupy II.

Była to kolejna forma wsparcia mająca za zadanie wyposażenie uczestników w wiedzę praktyczną oraz w cenne doświadczenie zawodowe. Pod koniec realizacji szkolenia uczestnicy przystąpili do egzaminu końcowego, a uzyskanie pozytywnego wyniku wiązało się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie nowych kwalifikacji.