„Stała ścieżka włączenia”: Pierwsze formy wsparcia dla uczestników z grupy VII

Projekt „Stała ścieżka włączenia” liczy już 7 grup! W ostatnich dniach kolejni uczestnicy projektu wzięli udział w spotkaniach mających za zadanie podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych. Zajęcia odbywały się w Grudziądzu (województwo kujawsko-pomorskie).

Zakres tematyczny:

  1. weryfikacja możliwości włączenia społecznego UP pod względem
    posiadanych potrzeb, kompetencji życiowych i umiejętności rozwojowych
  2. wzmocnienie postawy życiowej i umiejętności społeczno-zawodowych
  3. wspieranie UP w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i posiadane zasoby
  4. podwyższenie pewności siebie i motywacji do rozwoju

Więcej informacji na temat projektu wraz z aktualnymi harmonogramami: https://www.humaneo.pl/stala-sciezka-wlaczenia/