„Stała ścieżka włączenia”: Pośrednictwo pracy dla uczestników z grupy VI

Uczestnicy projektu „Stała ścieżka włączenia” należący do grupy VI ukończyli realizację kolejnej formy wsparcia, którą były indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. Zajęcia odbywały się dniach 10.08 – 26.08 w Grudziądzu (województwo kujawsko-pomorskie).

Jest to forma wsparcia, dzięki której uczestnicy zostali zapoznani z przykładowymi ofertami lokalnego rynku pracy, co z pewnością okaże się pomocne już w najbliższych miesiącach w trakcie procesu poszukiwania pracy. Wcześniej w ramach projektu uczestnicy wzięli udział między innymi w bezpłatnych szkoleniach zawodowych czy też w zajęciach z poradnictwa zawodowego.

Więcej informacji na temat projektu wraz z aktualnymi harmonogramami: https://www.humaneo.pl/stala-sciezka-wlaczenia/