„Stała ścieżka włączenia”: Szkolenie zawodowe dla grupy II

Jesteśmy właśnie w trakcie realizacji szkolenia z zakresu „Pracownik biurowy z obsługą magazynu”, które odbywa się w Grudziądzu. W szkoleniu biorą udział uczestnicy projektu „Stała ścieżka włączenia” należący do grupy II.

Jest to kolejna forma wsparcia, która ma za zadanie przygotować uczestników do trzymiesięcznego stażu zawodowego. Pod koniec realizacji szkolenia każda z osób przystąpi do egzaminu końcowego, a uzyskanie pozytywnego wyniku będzie wiązało się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego nowe kwalifikacje.