„Stała ścieżka włączenia”: Szkolenie zawodowe dla uczestników z grupy IV oraz V

Wraz z końcem czerwca kolejni uczestnicy projektu „Stała ścieżka włączenia” ukończyli realizację bezpłatnych szkoleń zawodowych, które odbywały się w Radzyniu Chełmińskim (województwo kujawsko-pomorskie).

Uczestnicy z grupy IV wzięli udział w szkoleniu z zakresu „Opiekun do dzieci i osób starszych”, natomiast uczestnicy z grupy V uczestniczyli w szkoleniu z zakresu „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami magazynu”. Szkolenia zakończyły się egzaminem zewnętrznym, a uzyskanie pozytywnego wyniku w egzaminie wiązało się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie nowych kwalifikacji.