„Stała ścieżka włączenia” wiele zmienia!

„Stała ścieżka włączenia” wiele zmienia!

Rozpiera nas ogromna duma! ????

Cieszymy się, że możemy ogłosić sukces naszego kolejnego projektu, który realizowany był na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego! ????

W 2022 r. przez wiele miesięcy organizowaliśmy szkolenia zawodowe, przygotowując zaangażowanych i chłonnych wiedzy Uczestników do nowych wyzwań związanych z rynkiem pracy.

???? Oto lista szkoleń, które były realizowane w ramach projektu:

1️⃣ Opiekun dzieci i osób starszych

2️⃣ Pracownik biurowy z obsługą magazynu

3️⃣ Opiekun dzieci i osób starszych z animacją czasu wolnego

4️⃣ Pracownik administracyjno-biurowy z elementami magazynu

5️⃣ Rejestratorka medyczna

???? Razem wydaliśmy imponującą liczbę 144 certyfikatów, świadczących o ukończeniu szkoleń. To ogromne osiągnięcie, które pokazuje zaangażowanie i determinację naszych Uczestników! ????

????️ Podczas trwania projektu przeprowadziliśmy łącznie 480 godzin szkoleniowych. To był intensywny, ale bardzo owocny okres!

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za wkład w realizację projektu i gratulujemy wszystkim absolwentom! ????

Niech zdobyta wiedza i umiejętności otwierają Wam drzwi do nowych możliwości zawodowych! ????

????#StałaŚcieżkaWłączenia#SzkoleniaZawodowe#sukces#WojewództwoKujawskoPomorskie#projekty#absolwenci#rozwój#osiągnięcia