„Stała ścieżka włączenia”: Zajęcia z pośrednictwa pracy dla grupy I

W najbliższych dniach uczestnicy projektu „Stała ścieżka włączenia” należący do grupy I wezmą udział w kolejnej formie wsparcia, którą będą indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. Zajęcia te odbywać będą się w miejscowości Gruta (województwo kujawsko-pomorskie).

Na każdego z uczestników przypadać będą cztery spotkania podczas których będą oni mieli możliwość skonsultowania swojej sytuacji zawodowej ze specjalistą. Zakres tematyczny zrealizowany w ramach projektu to między innymi inicjowanie i organizowanie kontaktów z pracodawcami, pozyskiwanie ofert pracy, przygotowanie CV i listów motywacyjnych oraz pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej.