„Stała ścieżka włączenia”: Zajęcia z pośrednictwa pracy dla uczestników z grupy VII

Pośrednictwo pracy to jedna z wielu form wsparcia przewidzianych w ramach projektu „Stała ścieżka włączenia”. Uczestnicy projektu należący na co dzień do grupy VII są właśnie w trakcie uczęszczania na zajęcia ze specjalistą, dzięki czemu mają oni możliwość skonsultowania swojej sytuacji na rynku pracy.

Zakres tematyczny:

  1. przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych m.in. CV, listu motywacyjnego
  2. metody poszukiwania zatrudnienia i formy kontaktu z pracodawcami
  3. pomoc w odpowiadaniu na oferty pracy złożone przez pracodawców.

Więcej informacji na temat projektu wraz z aktualnymi harmonogramami: https://www.humaneo.pl/stala-sciezka-wlaczenia/