STAŁA ŚCIEŻKA ZAWODOWA: KOLEJNE SZKOLENIE

Uczestnicy projektu „Stała ścieżka zawodowa” rozpoczynają kolejne szkolenie zawodowe. Tym razem zakres szkolenia to obsługa recepcji z elementami pracownika biurowego. Szkolenie odbywać się będzie w Kędzierzynie Koźle. Łączny wymiar szkolenia to 120 godzin. Szkolenie zakończy przystąpienie do egzaminu. Po jego zdaniu uczestnicy uzyskają potwierdzenie nabycia odpowiednich kwalifikacji zawodowych.

 

Dziękujemy uczestnikom za zainteresowanie projektem „Stała ścieżka zawodowa” i życzymy powodzenia podczas egzaminów.

Szczegółowe informacje na temat projektu, regulamin rekrutacji i udziału oraz formularz zgłoszeniowy można także znaleźć na stronie projektu „Stała ścieżka zawodowa”.

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 999 040,94 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 949 088,89 zł