STAŁA ŚCIEŻKA ZAWODOWA: KOLEJNE ZDANE EGZAMINY

Kolejna grupa uczestników projektu ,,Stała ścieżka zawodowa’’  z Kluczborka ukończyła 120-godzinne szkolenie „Pracownik biurowy z elementami sprzedawcy”. Uczestnicy z sukcesem ukończyli szkolenie i zdali egzamin zewnętrzny. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 

Szkolenie dla uczestników projektu było całkowicie bezpłatne. Ich rodzaj był zgodny ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

Zobacz, jakie warunki musisz spełnić, aby zakwalifikować się do projektu „Stała ścieżka zawodowa”. Z tej strony pobierzesz także regulamin rekrutacji i udziału oraz formularz zgłoszeniowy. Nie zwlekaj! Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 999 040,94 zł.
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 949 088,89 zł.