STAŁA ŚCIEŻKA ZAWODOWA: RUSZAMY ZE SZKOLENIAMI!

W najbliższych dniach rozpoczynamy szkolenia z zakresu „Pracownik biurowy z elementami sekretariatu” w Kędzierzynie Koźlim oraz „Pracownik biurowy z elementami sprzedawcy” w Kluczborku.

 

Szkolenia dla uczestników projektu „Stała ścieżka zawodowa” są bezpłatne. Ich rodzaj jest zgodny ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

Pełen harmonogram szkoleń znajduję się na stronie głównej projektu w sekcji Harmonogramy.

Wszystkich naszych uczestników zapraszamy na szkolenia i życzymy owocnej nauki!