START DO ZATRUDNIENIA: KOLEJNA GRUPA KOŃCZY SPOTKANIA Z POŚREDNIKIEM PRACY

Siódma grupa Uczestników projektu „START do zatrudnienia” odbyła we wrześniu i październiku spotkania z pośrednikiem pracy. Celem spotkań było zachęcenie Uczestników do zwiększenia aktywności zawodowej i działań na rynku pracy, dzięki wsparciu pośrednika.

 

Do zadań pośrednika pracy należy:

  • zachęcanie do samodzielnego poszukiwania pracy,
  • monitoring aktywności UP w poszukiwaniu pracy,
  • pozyskiwanie oferty pracy,
  • pomoc w tworzeniu CV i listu motywacyjnego,
  • zachęcanie UP do udziału w targach pracy,
  • informowanie o możliwości samozatrudnienia,
  • analiza internetowych serwisów z ofertami pracy w regionie,
  • organizacja spotkań z pracodawcami.


Każdemu Uczestnikowi projektu zostaną przedstawione min. 3 oferty pracy w wybranym zawodzie, dobranych do indywidualnych potrzeb, możliwości i oczekiwań. Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji znajdziesz na stronie „START do zatrudnienia!”.