START DO ZATRUDNIENIA: KOLEJNA GRUPA UCZESTNIKÓW PROJEKTU!

To już 17. grupa Uczestników projektu „START do zatrudnienia!”, która rozpoczyna udział w diagnozie predyspozycji i możliwości. Przed Uczestnikami opracowanie Indywidualnego Planu Działania, pomocnego w realizowaniu edukacyjnych i zawodowych planów i zamierzeń.

 

Każdy Uczestnik projektu „START do zatrudnienia” odbywa 4 godziny zajęć w ramach diagnozy swoich predyspozycji i możliwości. Podczas spotkań omawiane są następujące tematy:

  • analiza predyspozycji zawodowych i edukacyjnych,
  • ocena możliwości i szans uzyskania pracy,
  • identyfikacja potrzeb UP (w tym m. in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego)
  • opracowanie Indywidualnego Planu Działania.

Od Uczestników projektu wymagana jest 100% frekwencja. Uczestnikom projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie „START do zatrudnienia!”.

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 1 924 983,06 zł.
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 1 732 484,06 zł.