START DO ZATRUDNIENIA: KOLEJNE SZKOLENIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Uczestnicy projektu „START do zatrudnienia!” rozpoczynają udział w szkoleniu „Opiekun osób starszych” w Pajęcznie. To już szesnasta grupa osób, dla których organizujemy i realizujemy szkolenie zawodowe w ramach tego projektu.

 

Uczestnicy projektu mogą brać udział w szkoleniach zawodowych zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz uwzględniającymi specyfikę regionalnego rynku pracy. Szkolenia zawodowe są przewidziane dla 225 Uczestników projektu.

Dowiedz się więcej na temat projektu na stronie „START do zatrudnienia!”.

 

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 1 924 983,06 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 1 732 484,06 zł