„START do zatrudnienia!”: Kolejni uczestnicy rozpoczynają staże zawodowe

Kilkunastu kolejnych uczestników projektu „START do zatrudnienia!” rozpoczęło realizację ostatniej formy wsparcia, którą są trzymiesięczne staże zawodowe. Staże te odbywają się w Tomaszowie Mazowieckim (województwo łódzkie) i potrwają do końca czerwca.

Celem powyższej formy wsparcia będzie nabycie doświadczenia zawodowego oraz wykorzystanie w praktyce wiedzy uzyskanej między innymi podczas uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu zawodowym. Ponadto w trakcie odbywania stażu stażyści mogą liczyć na stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu oraz ubezpieczenie NNW.

Więcej informacji na temat projektu wraz z aktualnymi harmonogramami: https://www.humaneo.pl/start-do-zatrudnienia/