START DO ZATRUDNIENIA: STARTUJĄ STAŻE ZAWODOWE

Z radością informujemy, że Uczestnicy projektu „START do zatrudnienia” rozpoczynają udział w stażach zawodowych. Staże są przewidziane dla 140 Uczestników Projektu.

Staż odbywa się na podstawie pisemnej umowy, która zawiera podstawowe warunki przebiegu stażu, w tym cel stażu, okres trwania stażu, wysokość przewidywanego stypendium, miejsce wykonywania prac, zakres obowiązków oraz dane opiekuna stażu.

Zadania w ramach stażu są wykonywane zgodnie z programem stażu, który jest przygotowany przez podmiot przyjmujący na staż we współpracy z organizatorem stażu i przedkładany do podpisu stażysty. Program stażu jest opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty.

Po zakończeniu stażu jest opracowywana ocena, uwzględniająca osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu. Ocena jest opracowywana przez podmiot przyjmujący na staż w formie pisemnej.

Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu oraz refundacja kosztów opieki nad osobą zależną/ dzieckiem do lat 7.

Więcej na temat projektu przeczytasz na stronie „START do zatrudnienia”.