START DO ZATRUDNIENIA: W STRZELCACH RUSZA POŚREDNICTWO PRACY

Kolejna już grupa Uczestników projektu „START do zatrudnienia!” rozpoczyna udział we wsparciu w zakresie pośrednictwa pracy. Każdy Uczestnik projektu odbędzie 8-godzinne indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.

 

Celem pośrednictwa pracy jest zachęcenia Uczestników projektu do zwiększenia swojej aktywności zawodowej. Do zadań pośrednika pracy należy:

  • zachęcanie do samodzielnego poszukiwania pracy,
  • monitoring aktywności UP w poszukiwaniu pracy,
  • pozyskiwanie oferty pracy,
  • pomoc w tworzeniu CV i listu motywacyjnego,
  • zachęcanie UP do udziału w targach pracy,
  • informowanie o możliwości samozatrudnienia,
  • analiza internetowych serwisów z ofertami pracy w regionie,
  • organizacja spotkań z pracodawcami.


Każdemu Uczestnikowi projektu zostaną przedstawione min. 3 oferty pracy w wybranym zawodzie, dobranych do indywidualnych potrzeb, możliwości i oczekiwań.

Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.