Statuetka „ZŁOTY PRO-STUDENT” dla HUMANEO

Stowarzyszenie Humaneo po raz kolejny zostało wyróżnione przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu, tym razem poprzez statuetkę „Złoty Pro-Student”. Nagroda dla instytucji oraz firm wspierających studentów w drodze do zawodowej samodzielności są przyznawane w ramach inauguracji nowego roku akademickiego.

Podziękowania na ręce prezesa Humaneo Krzysztofa Juryka przekazał osobiście rektor PWSZ dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw., który podkreślił, że statuetka „Złoty Pro-Student” jest przyznawana tylko najlepszym instytucjom.

Prezes Krzysztof Juryk zapewnił, że stowarzyszenie od samego początku swojej działalności wspierało i wspiera wszelkie inicjatywy, mające na celu bliską współpracę pomiędzy uczelniami oraz instytucjami, których zadaniem jest aktywizacja zawodowa. – Dopasowanie kierunków kształcenia podczas studiów wyższych do panujących na rynku pracy trendów, to jeden z podstawowych i najważniejszych elementów wspomagających zatrudnienie absolwentów – mówił prezes Humaneo dodając, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu ma szczególne zasługi w tym obszarze. – Nasza współpraca z PWSZ jest przykładem na to, że wspólnymi działaniami można zrobić wiele dobrego, wskazując właściwe kierunki rozwoju zawodowego, przede wszystkim poprzez stwarzanie możliwości zatrudnienia wykwalifikowanych kadr.

Warto dodać, że Stowarzyszenie Humaneo znalazło się w zacnym gronie instytucji i firm wyróżnionych za szczególną działalność na rzecz sądeckiej uczelni. Wśród nich nagrodę w postaci statuetki „Pro-Student” otrzymała także firma Fakro.