STAŻE ZAWODOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Informujemy, że uczestnicy projektu „Odpowiedni kierunek” biorą właśnie udział w ostatnim etapie projektu, którym są trzymiesięczne staże zawodowe. Ich celem jest nabycie doświadczenia zawodowego oraz wykorzystanie w praktyce wiedzy nabytej podczas bezpłatnych szkoleń zawodowych oraz komputerowych.

Każdy z uczestników uczęszcza na staż w miejscu, gdzie w jak największym stopniu będzie mógł wykorzystać swoje predyspozycje zawodowe, a przykładowymi stanowiskami pracy są: „Przedstawiciel handlowy z obsługą klienta”, „Opiekun osób starszych” „Sprzedawca” oraz „Przedstawiciel handlowy”. Ponadto w trakcie odbywania stażu uczestnicy mogą liczyć na stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu oraz ubezpieczenie NNW.Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/odpowiedni-kierunek/