Staże zawodowe dobiegają końca

Większość uczestników projektu „Odpowiedni kierunek” zakończyła właśnie staże zawodowe. Przez trzy miesiące mieli oni możliwość nabycia doświadczenia zawodowego oraz wykorzystania w praktyce wiedzy nabytej podczas bezpłatnych szkoleń zawodowych.

Z wielka dumą informujemy, iż zdecydowana większość osób biorących udział w projekcie ukończyła już tym samym wszelkie rodzaje form wsparcia, którymi były między innymi zajęcia z doradcą zawodowym, specjalistyczne poradnictwo rodzinne oraz spotkania z pośrednikiem pracy. Dzięki wzięciu udziału w projekcie uczestnicy nabyli umiejętność poruszania się po rynku pracy oraz samodzielnego poszukiwania pracy. Ponadto rozwinęli oni swoje kompetencje zawodowe oraz umiejętności społeczne, co w przyszłości znacząco ułatwi im znalezienie wymarzonej pracy.

Więcej informacji na temat projektu tutaj.