Staże zawodowe dobiegają końca

Z wielką dumą informujemy, że w ostatnich kilku dniach część większość uczestników projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” ukończyła swoje 3-miesięczne staże zawodowe i tym samym zakończyła swój udział w projekcie.

Przypominamy, że wcześniej w ramach projektu uczestnicy wzięli udział w kilku innych formach wsparcia, między innymi w zajęciach mających na celu opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR), w warsztatach kompetencji i umiejętności społecznych czy też w bezpłatnych szkoleniach zawodowych, których ukończenie wiązało się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/nie-wykluczaj-sie-z-lepszego-jutra/