STAŻE ZAWODOWE DOBIEGAJĄ KOŃCA

Część uczestników projektu „Nowa ścieżka rozwoju” zakończyła właśnie staże zawodowe. Przez trzy miesiące mieli oni możliwość nabycia doświadczenia zawodowego oraz wykorzystania w praktyce wiedzy nabytej podczas bezpłatnych szkoleń zawodowych.

Z wielka dumą informujemy, iż większość osób biorących udział w projekcie ukończyło już wszelkie rodzaje form wsparcia, którymi były między innymi zajęcia z poradnictwa zawodowego, pośrednictwo pracy oraz szkolenia zawodowe. Dzięki wzięciu udziału w projekcie uczestnicy nabyli umiejętność poruszania się po rynku pracy oraz samodzielnego poszukiwania pracy. Ponadto rozwinęli oni swoje kompetencje zawodowe oraz umiejętności społeczne, co w przyszłości znacząco ułatwi im odnalezienie wymarzonej pracy.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/nowa-sciezka-rozwoju/