Staże zawodowe – ostatnia prosta

Większość uczestników projektu „Z POWER-em na rynek pracy” jest właśnie pod koniec realizacji ostatniej formy wsparcia, którą są staże zawodowe. Przez ostatnie trzy miesiące mieli oni możliwość nabycia doświadczenia zawodowego oraz wykorzystania w praktyce wiedzy nabytej podczas bezpłatnych szkoleń zawodowych.

Przykładowymi stanowiskami pracy były między innymi „Pracownik biurowy z obsługą klienta” oraz „Przedstawiciel handlowy”. Dzięki wzięciu udziału w licznych formach wsparcia uczestnicy nabyli umiejętność poruszania się po rynku pracy oraz samodzielnego poszukiwania pracy. Ponadto rozwinęli oni swoje kompetencje zawodowe oraz umiejętności społeczne, co w przyszłości znacząco ułatwi im znalezienie wymarzonej pracy.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/z-powerem-na-rynek-pracy/