Staże zawodowe – ostatnia prosta

Część uczestników projektu „Stała ścieżka aktywności” zakończyła jakiś czas temu realizację ostatniej formy wsparcia, którą były staże zawodowe. Przez cztery miesiące mieli oni możliwość nabycia doświadczenia zawodowego oraz wykorzystania w praktyce wiedzy nabytej podczas bezpłatnych szkoleń zawodowych.

Przykładowymi stanowiskami pracy były między innymi „Pomoc nauczyciela” oraz „Opiekun osób starszych”. Dzięki wzięciu udziału w projekcie uczestnicy nabyli umiejętność poruszania się po rynku pracy oraz samodzielnego poszukiwania pracy. Ponadto rozwinęli oni swoje kompetencje zawodowe oraz umiejętności społeczne, co w przyszłości znacząco ułatwi im znalezienie wymarzonej pracy.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/stala-sciezka-aktywnosci/