Staże zawodowe – ostatnia prosta

Z wielką radością informujemy, że już ponad 50 uczestników projektu „Droga ku zatrudnieniu” ukończyło ostatnią formę wsparcia, którą były 4-miesięczne staże zawodowe. Tym samym osoby te zakończyły swój udział w projekcie i uzyskały dokument potwierdzający nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

Wraz z upływem kilku poprzednich miesięcy uczestnicy brali aktywny udział w różnorodnych zajęciach ze specjalistami, między innymi w bezpłatnych szkoleniach zawodowych poprzedzonych spotkaniami mającymi na celu zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego. Dzięki temu każda z osób biorących udział w projekcie miała możliwość lepszego poznania swoich predyspozycji zawodowych, co w przyszłości z pewnością ułatwi im znalezienie wymarzonej pracy.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/droga-ku-zatrudnieniu/