Staże zawodowe – ostatnia prosta

Wraz z końcem kwietnia uczestnicy projektu „Z POWERem na rynek pracy” należący do grupy I, II, III oraz IV zakończą swoje trzymiesięczne staże zawodowe. Przez cały ten czas nabywali oni doświadczenie zawodowe oraz zyskiwali nowe kwalifikacje, mieli też możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy nabytej podczas pozostałych form wsparcia.

Wraz z upływem kilku poprzednich miesięcy uczestnicy projektu brali aktywny udział w różnorodnych zajęciach ze specjalistami, między innymi w szkoleniach zawodowych poprzedzonych spotkaniami mającymi na celu zdiagnozowanie indywidualnych potrzeb każdego z uczestników. Dzięki temu każda z osób biorących udział w projekcie miała możliwość lepszego poznania swoich predyspozycji zawodowych, co w przyszłości z pewnością ułatwi im znalezienie wymarzonej pracy.


Więcej informacji na temat projektu można znaleźć tutaj.