STAŻE ZAWODOWE ZAKOŃCZONE Z SUKCESEM!

Z radością informujemy, że Uczestnicy  projektu „Młodzi z POWER-em” w styczniu tego roku kończą staże zawodowe realizowane w ramach projektu! Serdecznie gratulujemy stażystom pogłębienia zdobytej wiedzy i nabycie praktyki w wybranych przez siebie zawodach.

 

W dniu dzisiejszym większość obecnych Uczestników projektu zakończyła staże zawodowe. Do końca stycznia pozostali uczestnicy ukończą udział w stażach. Udział w tej formie wspierania aktywizacji zawodowej pozwolił Uczestnikom na zdobycie doświadczenia zawodowego.

Dodatkowo udział w stażach zawodowych umożliwił Uczestnikom projektu zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia zawodowego. Dzięki temu Uczestnikom projektu „Młodzi z POWERem” łatwiej odnajdą się na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie.

Przypominamy, że projekt „Młodzi z POWERem” adresowany był dla osób:

  • w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzieży NEET
  • zamieszkujących zg. z KC na obszarze woj. mazowieckiego podregion ostrołęcki tj. powiaty: m.Ostrołęka, ostrołęcki, ostrowski, makowski, przasnyski, wyszkowski,
  • biernych zawodowo oraz bezrobotnych niezarejestrowanych,
  • o niskich kwalifikacjach,
  • zamieszkujących miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Ostrołękę i Ostrów Mazowiecki oraz osób zamieszkujących obszary objęte Lokalnymi Programami Rewitalizacji na obszarze realizacji projektu,

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie „Młodzi z POWERem”.