STRATEGIA ZARZĄDZANIA WIEKIEM – JAK WYKORZYSTAĆ JĄ W FIRMIE?

„Wiek nowych możliwości” to projekt mający na celu wdrożenie w firmie strategii zarządzania wiekiem.  Na czym polega zarządzenie wiekiem? Jakie korzyści niesie dla firmy? Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami i zgłaszania swojego udziału w projekcie. 

 

Zarządzanie wiekiem (ang. age management) to strategia zarządzania zróżnicowanymi wiekowo pracownikami. Polega ona na wdrażaniu różnych działań, uwzględniających potrzeby i możliwości pracowników w różnym wieku, które przyczyniają się do wzrostu efektywności i zdolności wykonywanej przez nich pracy. 

To stosunkowo nowa i mało rozpowszechniona w Polsce strategia, która w niedalekiej przyszłości stanie się, jednym z ważniejszych czynników konkurencyjności przedsiębiorstw.

 

Jakich zysków już teraz może spodziewać się firma, zatrudniająca osoby z pokolenia 50+?

Jednym z nich jest wzrost wydajności pracy. Kolejnym równie istotnym spadek kosztów zarządzania kadrą pracowników. Działanie to przyczynia się do wzrostów zysków, a w dalszej perspektywie do wspomnianej już poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Zatrudnienie zarówno młodych, jak i starszych pracowników w firmie pozwala na połączenie odmiennych kompetencji, a tym samym dostosowanie produkcji do potrzeb zróżnicowanych klientów. Międzypokoleniowe zespoły mają okazję przekazywać dalej zdobytą już wiedzę i uczyć się od siebie nowych umiejętności (tzw. transfer wiedzy pomiędzy generacjami pracowników), zachowując ciągłość wiedzy i doświadczeń dobytych przez firmę. 

 

WAŻNE: obniż koszty zatrudnienia!

Wymierną dla przedsiębiorców korzyścią jest możliwość obniżenia kosztów pracy pracowników 50+ poprzez korzystanie z form wsparcia, jakie oferują publiczne programy zatrudnienia. Zatrudnienie osoby zarejestrowanej jako bezrobotna pozwala na ubieganie się o zwrot do 50% wynagrodzenia danego pracownika. Kolejnym finansowym argumentem jest zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oferowane pracodawcom, którzy zatrudniają osoby wieku 50+.

Do korzyści związanych z wdrażaniem strategii zarządzania wiekiem w firmach należy także zaliczyć zestaw cech, jakie posiadają starci wiekiem pracownicy. To m.in. odpowiedzialność i cierpliwość, sumienność, rzetelność, doświadczenie w rozwiązywaniu trudnych problemów, z którymi zetknęli się w przeszłości. To jedne z licznych korzyści płynących ze stosowania strategii zarządzania wiekiem w firmie.

 

Zgłoś się do projektu!

W kontekście powyższych informacji, zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Wiek nowych możliwości”, w ramach którego oferujemy wsparcie w stworzeniu i wdrożeniu strategii zarządzania wiekiem w Twojej firmie.  

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu zlokalizowanym na parterze budynku:

ul. Zielona 27
33-300 Nowy Sącz
pokój numer: B030

lub telefonicznie pod numerem: 18 547 70 70
w formie elektronicznej na adres: wieknowychmozliwosci@humaneo.pl.

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.