Strona projektu – Akademia informatyczna CISCO

Data aktualizacji strony: 23 października 2019 r.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Do projektu mogą zgłaszać się osoby dorosłe (od 18 roku życia) pracujące lub niepracujące, które zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego.

Dodatkowo promowany będzie udział w projekcie:

  • osób o niskich kwalifikacjach,
  • osób zamieszkałych na obszarze wiejskim,
  • kobiet,
  • osób niepełnosprawnych,
  • osób powyżej 50 roku życia.

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Akademia Informatyczna CISCO” realizowany jest przez STOWARZYSZENIE HUMANEO od 1 października 2018 do 31 marca 2020 r.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od 01.10.2018 r. do 31.10.2019 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

  • Moduł 1 – 40h. Tematyka: budowa sieci, Ethernetowe sieci lokalne, Bezprzewodowe sieci lokalne, Routing, Sieci WAN, Zarządzanie środowiskiem sieciowym.
  • Moduł 2 – 40h. Tematyka: Wdrażanie małych sieci, Budowanie średniej wielkości sieci przełączalnej, Budowanie średniej wielkości sieci routowalnej, Implementacja OSPF, Implementacja EIGRP, Listy kontroli dostępu ACL, Zarządzanie przestrzenią adresów IP, Rozbudowa sieci LAN do WAN.
  • Laboratorium – 20h. Tematyka: Rozszerzenie programu zajęć o część laboratoryjną w celu dopasowania programu do indywidualnych potrzeb Uczestników, wyrównania poziomu grupy, zapoznania ze sprzętem etc. Warsztaty, ćwiczenia i testowanie zdobytych umiejętności w ramach doskonalenia zawodowego.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurach projektu:
ul. Zbrowskiego 14/16,
26-610 Radom

tel.: 601 380 573
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

W formie elektronicznej na adres:
akademiacisco@humaneo.pl

HARMONOGRAMY

2019.02.05 – 2019.03.24: Kurs informatyczny CCNA.

2019.02.23 – 2019.04.28: Kurs informatyczny CCNA.

2019.03.31 – 2019.06.16: Kurs informatyczny CCNA.

2019.08.24 – 2019.10.19: Kurs informatyczny CCNA.

2019.10.11 – 2019.11.30: Kurs informatyczny CCNA.

2019.10.28 – 2019.11.24: Kurs informatyczny CCNA.

2019.10.30 – 2019.11.24: Kurs informatyczny CCNA.

2019.10.30 – 2019.11.24: Kurs informatyczny CCNA

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 844 800,00 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 760 320,00 zł