Data aktualizacji strony: 25 lutego 2021

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do 160 os. (min. 90 kobiet) w wieku od 30 r. ż.,   które pozostają bez zatrudnienia, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami) z województwa dolnośląskiego obszary objęte programem rewitalizacji, w tym:

 • 145 os. pozostających bez zatrudnienia (w tym 65 os. bezrobotnych i 80 os. biernych zawodowo) znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. wyłączenie os. należących do min. 1 z gr:
  • os. w wieku 50 lat i więcej (min. 30 os. (17K/13M).
  • os. z niepełnosprawnościami (OzN)  (min. 20 os. w tym – 12K, 8M).
  • os. o niskich kwalifikacjach (11 os. – 7K, 4M).
  • os. długotrwale bezrobotne   (min. 16 os. w tym – 9K, 7M).
  • kobiety (łącznie min. 90 os.).
 • 15 bezrobotnych M w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kat. uczestników wymienionych powyżej;

Może właśnie czekamy na Ciebie!

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Mogę wszystko” realizowany jest przez Humaneo (Beneficjent) w okresie od 01.05.2019-31.03.2021 r.
Do projektu można zgłaszać się w terminie do marca 2020 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

16 gr x 10 os. = 160 os.
24 godz. na grupę (3 dni x 8 godz. x 1 gr.)

8h/x 160 os. = 1280h (4 dni x 2 godz./os.)

Szkolenie przeciętnie 160  godzin płatne 6.78 zł za godzinę szkolenia dla UP.

3 m-ce/os. x 80os.
Stypendium stażowe w wysokości 1017,40 zł netto za m-c.

Poradnictwo zawodowe z Identyfikacja Potrzeb Uczestnika z Opracowaniem IPD, (12,00 zł za jeden dzień). Warsztaty proaktywnego poszukiwania pracy (12,00 zł za jeden dzień).  Pośrednictwo pracy (12,00 zł za jeden dzień). Szkolenie zawodowe 100 zł za jeden miesiąc szkolenia oraz staże zawodowe 100 zł miesięcznie. Zwroty przewidziane są dla wszystkich UP.

Zwroty za os. zależna przewidziane są dla 16 UP na Szkolenie zawodowe 800 zł za jeden miesiąc szkolenia. Staże zawodowe 800 zł miesięcznie zwroty za osobę zależna przewidziane są dla 8 UP.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • W 100% darmowe szkolenie
 • Ubezpieczenie NNW podczas odbywania stażu zawodowego
 • Pomoc podczas udziału w szkoleniu udzielaną przez profesjonalnego trenera
 • Stypendium szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Darmową pomoc w znalezieniu zatrudnienia
 • Staż zawodowy

Szkolenia będą niezwłocznie realizowane po zebraniu się grupy i zakwalifikowaniu uczestników.

Kandydat na uczestnika zostanie zakwalifikowany do projektu na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań projektowych.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurze projektu:

ul. Legnicka 7,
57-200 Ząbkowice Śląskie

Pod numerem telefonu:

Agata Witek tel. 605-202-933
Tomasz Nowak tel. 667-440-500
Patrycja Czarnecka tel. 609-371-184

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

W formie elektronicznej na adres:
patrycja.czarnecka@humaneo.pl

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]

HARMONOGRAMY

Humaneo realizuje projekt „Mogę wszystko” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020

Skip to content