SWSiZ – grupa IV realizuje grupowe zajęcia z psychologiem

Z przyjemnością informujemy, że kolejni Uczestnicy Projektu w terminie od 13.01.2022 r. do 14.01.2022 r. (grupa IV) realizować będą grupowe zajęcia z psychologiem w ramach usług aktywnej integracji o charakterze społecznym – trening kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiający powrót do życia społecznego.

Trening umiejętności społecznych obejmuje trening postaw i zachowań kreujących kompetencje życiowe i umiejętności społecznych, zgodne z wymaganiami rynku pracy i przydatnych cech osobowości, w formie ćwiczeń, scenek i symulacji.

Ponadto kolejni Uczestnicy Projektu w terminie od 11.01.2022 r. do 12.01.2022 r. (grupa IV) realizować będą grupowe zajęcia z doradcą zawodowym w ramach usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym – poradnictwo zawodowe. Wsparcie to ukierunkowane jest na własne planowanie rozwoju kariery zawodowej w oparciu o testy, gry i warsztaty, w tym podnoszenie lub uzupełnianie kompetencji/kwalifikacji zawodowych, wytyczenie ścieżki kształcenia dobranej do właściwych uwarunkowań osobistych, rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy, kształtowanie postaw społecznych i tzw. predyspozycji miękkich.