SWSiZ – indywidualne zajęcia z psychologiem dla kolejnych uczestników projektu

Z przyjemnością informujemy, że kolejni Uczestnicy Projektu w terminie od 23.11.2021 r. do 25.11.2021 r. realizować będą indywidualne zajęcia z psychologiem w ramach usług aktywnej integracji o charakterze społecznym – trening kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiający powrót do życia społecznego.

Trening umiejętności społecznych obejmuje umiejętności komunikacyjne, modyfikację zachować aprobowanych społecznie, umiejętność pracy w grupie, metody radzenia sobie z emocjami, praca nad przestrzeganiem zasad, formy odreagowywania napięć emocjonalnych, rozwiązywania konfliktów, postrzeganie siebie i innych, zerwanie blokad wewnętrznej, pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej.

Każdy Uczestnik projektu odbędzie 2 indywidualne spotkania z psychologiem po 1,5 godziny.