SWSiZ – indywidualne zajęcia z psychologiem

Z przyjemnością informujemy, że pierwsi Uczestnicy Projektu w terminie od 09.10.2021 r. do 15.10.2021 r. realizować będą indywidualne zajęcia z psychologiem w ramach usług aktywnej integracji o charakterze społecznym – trening kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiający powrót do życia społecznego.

Trening umiejętności społecznych obejmuje umiejętności komunikacyjne, modyfikację zachować aprobowanych społecznie, umiejętność pracy w grupie, metody radzenia sobie z emocjami, praca nad przestrzeganiem zasad, formy odreagowywania napięć emocjonalnych, rozwiązywania konfliktów, postrzeganie siebie i innych, zerwanie blokad wewnętrznej, pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej. Każdy Uczestnik projektu odbędzie 2 indywidualne spotkania z psychologiem po 1,5 godziny.