SWSiZ – kolejne formy wsparcia dla uczestników projektu

Z przyjemnością informujemy, że kolejni Uczestnicy Projektu w terminie od 09.12.2021 r. do 14.12.2021 r. realizować będą indywidualne zajęcia z psychologiem w ramach usług aktywnej integracji o charakterze społecznym – trening kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiający powrót do życia społecznego.

Trening umiejętności społecznych obejmuje umiejętności komunikacyjne, modyfikację zachować aprobowanych społecznie, umiejętność pracy w grupie, metody radzenia sobie z emocjami, praca nad przestrzeganiem zasad, formy odreagowywania napięć emocjonalnych, rozwiązywania konfliktów, postrzeganie siebie i innych, zerwanie blokad wewnętrznej, pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej.

Każdy Uczestnik projektu odbędzie 2 indywidualne spotkania z psychologiem po 1,5 godziny.

Ponadto z przyjemnością informujemy, że kolejni Uczestnicy Projektu w terminie od 08.12.2021 r. do 14.12.2021 r. realizować będą indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym w ramach usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym – poradnictwo zawodowe. Wsparcie to ukierunkowane jest na identyfikację potrzeb osób niepracujących, diagnozę możliwości doskonalenia zawodowego, analizę przyczyn braku pracy, identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy. Wsparcie będzie miało formę indywidualnych rozmów uzupełnionych testami, popartymi wynikami Indywidualnego Planu Działania dla Uczestników Projektu.

Ponadto kolejni Uczestnicy Projektu w terminie od 09.12.2021 r. do 10.12.2021 r. (grupa III) realizować będą grupowe zajęcia z psychologiem w ramach usług aktywnej integracji o charakterze społecznym – trening kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiający powrót do życia społecznego. Trening umiejętności społecznych obejmuje trening postaw i zachowań kreujących kompetencje życiowe i umiejętności społecznych, zgodne z wymaganiami rynku pracy i przydatnych cech osobowości, w formie ćwiczeń, scenek i symulacji.