SWSiZ – poradnictwo zawodowe dla kolejnych uczestników

Z przyjemnością informujemy, że pierwsi Uczestnicy Projektu w terminie od 02.11.2021 r. do 03.11.2021 r. (grupa II) realizować będą grupowe zajęcia z doradcą zawodowym w ramach usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym – poradnictwo zawodowe.

Wsparcie to ukierunkowane jest na własne planowanie rozwoju kariery zawodowej w oparciu o testy, gry i warsztaty, w tym podnoszenie lub uzupełnianie kompetencji/kwalifikacji zawodowych, wytyczenie ścieżki kształcenia dobranej do właściwych uwarunkowań osobistych, rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy, kształtowanie postaw społecznych i tzw. predyspozycji miękkich.