SWSiZ – zajęcia z doradztwa zawodowego

Z przyjemnością informujemy, że pierwsi Uczestnicy Projektu w terminie od 16.10.2021 r. do 25.10.2021 r. realizować będą indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym w ramach usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym – poradnictwo zawodowe.

Wsparcie to ukierunkowane jest na identyfikację potrzeb osób niepracujących, diagnozę możliwości doskonalenia zawodowego, analizę przyczyn braku pracy, identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy. Wsparcie będzie miało formę indywidualnych rozmów uzupełnionych testami, popartymi wynikami Indywidualnego Planu Działania dla Uczestników Projektu.