SWSiZ – zajęcia z pośrednictwa pracy

Z przyjemnością informujemy, że kolejni Uczestnicy Projektu od dnia 24.01.2022 r. realizować będą indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy w ramach usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym – pośrednictwo pracy.

Celem tych spotkań jest pozyskiwanie przez uczestników projektu informacji o ofertach pracy, a także inicjowanie i organizowanie kontaktów pomiędzy Uczestnikami Projektu a pracodawcą. Pośrednik pracy będzie pomagać w doborze kandydatów na konkretne miejsca pracy, zgodnie z ich kwalifikacjami. Podczas spotkań Uczestnicy Projektu przygotują się do rozmowy kwalifikacyjnej. Pozyskają także umiejętności konieczne do sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Pośrednik pracy pomoże także Uczestnikom w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych na przedstawione oferty pracy. Realizowane w ramach projektu spotkania mają także na celu wyposażenie uczestnika projektu w umiejętność poruszania się po rynku pracy, samodzielnego poszukiwania pracy, także w sytuacji utraty zatrudnienia.