SWSiZ – zajęcia z psychologiem dla grupy I oraz II

Z przyjemnością informujemy, że pierwsi Uczestnicy Projektu w terminie od 25.10.2021 r. do 26.10.2021 r. (grupa II) oraz w terminie od 26.10.2021 r. do 27.10.2021 r. (grupa I) realizować będą grupowe zajęcia z psychologiem w ramach usług aktywnej integracji o charakterze społecznym – trening kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiający powrót do życia społecznego.

Trening umiejętności społecznych obejmuje trening postaw i zachowań kreujących kompetencje życiowe i umiejętności społecznych, zgodne z wymaganiami rynku pracy i przydatnych cech osobowości, w formie ćwiczeń, scenek i symulacji.