SWSiZ – zajęcia z psychologiem dla kolejnych uczestników projektu

Z przyjemnością informujemy, że kolejni Uczestnicy Projektu w terminie od 20.10.2021 r. do 22.10.2021 r. realizować będą indywidualne zajęcia z psychologiem w ramach usług aktywnej integracji o charakterze społecznym – trening kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiający powrót do życia społecznego.

Trening umiejętności społecznych obejmuje umiejętności komunikacyjne, modyfikację zachować aprobowanych społecznie, umiejętność pracy w grupie, metody radzenia sobie z emocjami, praca nad przestrzeganiem zasad, formy odreagowywania napięć emocjonalnych, rozwiązywania konfliktów, postrzeganie siebie i innych, zerwanie blokad wewnętrznej, pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej.

Każdy Uczestnik projektu odbędzie 2 indywidualne spotkania z psychologiem po 1,5 godziny.

Ponadto kolejni Uczestnicy Projektu w terminie od 20.10.2021 r. do 29.10.2021 r. realizować będą indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym w ramach usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym – poradnictwo zawodowe. Wsparcie to ukierunkowane jest na identyfikację potrzeb osób niepracujących, diagnozę możliwości doskonalenia zawodowego, analizę przyczyn braku pracy, identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy. Wsparcie będzie miało formę indywidualnych rozmów uzupełnionych testami, popartymi wynikami Indywidualnego Planu Działania dla Uczestników Projektu.